رئیس تامین اجتماعی مهریز از الکترونیکی شدن ۳۱ هزار پرونده تامین اجتماعی خبر داد

به گزارش یزد فردا ؛ جلال حسنی در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: در این میان پیشرفت اجرای اقدامات دولت الکترونیک 31 هزار پرونده برای بیمه شدگان تأمین اجتماعی الکترونیکی شده است.

وی افزود: بدهی کارفرمایان شهرستان  مهریز ۱۶۰ میلیارد ریال بابت حق بیمه کارگران خود به این اداره است  که با پرداخت به موقع مطالبات نقش مهمی در انجام بهتر تعهدات به بیمه شدگان دارد.

حسنی ادامه داد: از این بدهی میزان ۱۲۰ میلیارد آن مربوط به  ۹۰۰ کارگاه بزرگ است که با وجود گذشت زمان هنوز نسبت به پرداخت بدهی اقدام نکردند.

وی بیان کرد: بیمه شدگان اصلی شهرستان مهریز  ۱۴ هزار و ۲۰۰ نفر و مجموع افراد هستند.

 رئیس تامین اجتماعی مهریز عنوان کرد: تعداد بیمه شدگان این اداره  ۴۶ هزار نفر است  که ۸۴ درصد جمعیت شهرستان  مهریز را تحت پوشش قرار می دهد.

حسنی به قشرهای آسیب پذیر در هنگام شیوع کرونا اشاره کرد و افزود: تامین اجتماعی برای این قشرها تهسیلات ویژه ای برای کارفرمایان در نظر گرفته که آنها  از پرداخت 20 درصد حق بیمه ماه اسفند لغایت اردیبهشت سهم کارفرمان در تیرماه به صورت اقساط پرداخت کنند و همچنین برای رانندگان از در ماهای اسفند، فروردین و اردیبهشت  حق بیمه خود را پرداخت نکند و در ماه تیر به صورت اقساط پرداخت کنند.

  • نویسنده : چاوشیان
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا