آذربایجان غربی
نتایج انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ / جزئیات آرای استان آذربایجان غربی / حسن روحانی اول + جدول 13 خرداد 1396 - 19:17

نتایج انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ / جزئیات آرای استان آذربایجان غربی / حسن روحانی اول + جدول

...

کاهش 15 درجه ای دمای هوا در مهاباد 09 بهمن 1394 - 13:46

کاهش 15 درجه ای دمای هوا در مهاباد

...

اسامی 17 نامزد " تایید صلاحیت شده" حوزه انتخابیه نقده،اشنویه 03 بهمن 1394 - 03:01
استان آذربایجان غربی

اسامی 17 نامزد " تایید صلاحیت شده" حوزه انتخابیه نقده،اشنویه

کاندیداهای "تایید صلاحیت شده ی" انتخابات مجلس شورای اسلامی دوره دهم ...

اسامی 16 نامزد " تایید صلاحیت شده" حوزه انتخابیه مهاباد 03 بهمن 1394 - 02:58
استان آذربایجان غربی

اسامی 16 نامزد " تایید صلاحیت شده" حوزه انتخابیه مهاباد

کاندیداهای "تایید صلاحیت شده ی" انتخابات مجلس شورای اسلامی دوره دهم ...

اسامی نامزد " تایید صلاحیت شده" حوزه انتخابیه پیرانشهر، سردشت 03 بهمن 1394 - 02:54
استان آذربایجان غربی

اسامی نامزد " تایید صلاحیت شده" حوزه انتخابیه پیرانشهر، سردشت

کاندیداهای "تایید صلاحیت شده ی" انتخابات مجلس شورای اسلامی دوره دهم ...

اسامی 5 نامزد " تایید صلاحیت شده" حوزه انتخابیه بوکان 03 بهمن 1394 - 02:52
استان آذربایجان غربی

اسامی 5 نامزد " تایید صلاحیت شده" حوزه انتخابیه بوکان

کاندیداهای "تایید صلاحیت شده ی" انتخابات مجلس شورای اسلامی دوره دهم ...

اسامی 27 نامزد " تایید صلاحیت شده" حوزه انتخابیه ارومیه 03 بهمن 1394 - 02:51
استان آذربایجان غربی

اسامی 27 نامزد " تایید صلاحیت شده" حوزه انتخابیه ارومیه

کاندیداهای "تایید صلاحیت شده ی" انتخابات مجلس شورای اسلامی دوره دهم ...

اسامی 157 نامزد " تایید صلاحیت شده" حوزه انتخابیه استان آذربایجان غربی 03 بهمن 1394 - 02:48
استان آذربایجان غربی

اسامی 157 نامزد " تایید صلاحیت شده" حوزه انتخابیه استان آذربایجان غربی

کاندیداهای "تایید صلاحیت شده ی" انتخابات مجلس شورای اسلامی دوره دهم ...

اسامی 121 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه ارومیه 02 بهمن 1394 - 13:42
استان آذربایجان غربی

اسامی 121 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه ارومیه

نتیجه تایید صلاحیت ،ردصلاحیت ، عدم احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس دهم ...

اسامی 41 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه نقده،اشنویه 02 بهمن 1394 - 13:33
استان آذربایجان غربی

اسامی 41 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه نقده،اشنویه

نتیجه تایید صلاحیت ،ردصلاحیت ، عدم احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس دهم ...

اسامی 62 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه میاندوآب،شاهین‌دژ،تکاب 02 بهمن 1394 - 13:31
استان آذربایجان غربی

اسامی 62 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه میاندوآب،شاهین‌دژ،تکاب

نتیجه تایید صلاحیت ،ردصلاحیت ، عدم احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس دهم ...

اسامی 46 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه مهاباد 02 بهمن 1394 - 13:22
استان آذربایجان غربی

اسامی 46 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه مهاباد

نتیجه تایید صلاحیت ،ردصلاحیت ، عدم احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس دهم ...

اسامی 39 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه ماکو، چالدران،پلدشت، شوط 02 بهمن 1394 - 13:20
استان آذربایجان غربی

اسامی 39 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه ماکو، چالدران،پلدشت، شوط

نتیجه تایید صلاحیت ،ردصلاحیت ، عدم احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس دهم ...

اسامی 30 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه سلماس 02 بهمن 1394 - 13:16
استان آذربایجان غربی

اسامی 30 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه سلماس

نتیجه تایید صلاحیت ،ردصلاحیت ، عدم احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس دهم ...

اسامی 54 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه خوی 02 بهمن 1394 - 13:14
استان آذربایجان غربی

اسامی 54 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه خوی

نتیجه تایید صلاحیت ،ردصلاحیت ، عدم احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس دهم ...

اسامی 27 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه پیرانشهر، سردشت 02 بهمن 1394 - 13:11
استان آذربایجان غربی

اسامی 27 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه پیرانشهر، سردشت

نتیجه تایید صلاحیت ،ردصلاحیت ، عدم احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس دهم ...

اسامی 24 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه بوکان 02 بهمن 1394 - 13:07
استان آذربایجان غربی

اسامی 24 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه بوکان

نتیجه تایید صلاحیت ،ردصلاحیت ، عدم احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس دهم ...

نتیجه تعیین صلاحیت کاندیداهای مجلس دهم حوزه استان آذربایجان غربی+جدول/444نامزد 01 بهمن 1394 - 01:32

نتیجه تعیین صلاحیت کاندیداهای مجلس دهم حوزه استان آذربایجان غربی+جدول/444نامزد

...