آزمون استخدامی شهرداری
تأمين نيروي موردنياز شهرداری‌های شهرهاي ابركوه، اردكان، بافق، تفت، زارچ، شاهديه، عقدا، هرات، مهريز، مهردشت، حميديا، نير، ندوشن و يزد 02 آذر 1394 - 21:20
مديركل دفتر امور شهری و شوراهاي استانداري يزد خبر داد:

تأمين نيروي موردنياز شهرداری‌های شهرهاي ابركوه، اردكان، بافق، تفت، زارچ، شاهديه، عقدا، هرات، مهريز، مهردشت، حميديا، نير، ندوشن و يزد

...