آیین نامه اجرایی
مصوبات هیأت وزیران ابلاغی 1 تا 6 آذرماه 1394 07 آذر 1394 - 21:05
قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران در یزدفردا

مصوبات هیأت وزیران ابلاغی 1 تا 6 آذرماه 1394

...

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص اجراي اقدامات مربوط به برنامه مشاركت ملي در زمينه كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي توسط كليه دستگاه هاي اجرايي 29 آبان 1394 - 14:02
قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران در یزدفردا

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص اجراي اقدامات مربوط به برنامه مشاركت ملي در زمينه كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي توسط كليه دستگاه هاي اجرايي

...

 تصويبنامه هيات وزيران درخصوص عضويت وزارت ورزش و جوانان در تركيب شوراي سياستگذاري ملي و هماهنگي دستگاه هاي اجرايي درمورد مالكيت معنوي 29 آبان 1394 - 13:57
قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران در یزدفردا

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص عضويت وزارت ورزش و جوانان در تركيب شوراي سياستگذاري ملي و هماهنگي دستگاه هاي اجرايي درمورد مالكيت معنوي

...

ابلاغ سیاست های کلی محیط زیست 29 آبان 1394 - 13:53
قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران در یزدفردا

ابلاغ سیاست های کلی محیط زیست

...

 تصويبنامه هيات وزيران درخصوص تغيير دستگاه اجرايي طرح توسعه مجلس شوراي اسلامي به سازمان مجري ساختمان هاي و تاسيسات دولتي و عمومي 28 آبان 1394 - 14:21
قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران در یزدفردا

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص تغيير دستگاه اجرايي طرح توسعه مجلس شوراي اسلامي به سازمان مجري ساختمان هاي و تاسيسات دولتي و عمومي

...

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص مجوز خريد كالا توسط مرزنشينان علاوه بر سهميه ارزي و ا..... 28 آبان 1394 - 14:17
قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران در یزدفردا

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص مجوز خريد كالا توسط مرزنشينان علاوه بر سهميه ارزي و ا.....

...

 تصويبنامه هيات وزيران درخصوص افزودن نام معاون ذي ربط وزير كشور به تركيب اعضاي شوراي سياست گذاري گواهي الكترونيكي موضوع ماده 2 آيين نامه اجرايي ماده 32 قانون تجارت الكترونيك 28 آبان 1394 - 13:43
قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران در یزدفردا

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص افزودن نام معاون ذي ربط وزير كشور به تركيب اعضاي شوراي سياست گذاري گواهي الكترونيكي موضوع ماده 2 آيين نامه اجرايي ماده 32 قانون تجارت الكترونيك

...

 آيين نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه 28 آبان 1394 - 13:40
قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران در یزدفردا

آيين نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه

...

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص الحاق ماده 8 به آيين نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزايا به اعضاي شوراهاي اسلامي 28 آبان 1394 - 13:37
قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران در یزدفردا

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص الحاق ماده 8 به آيين نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزايا به اعضاي شوراهاي اسلامي

...

 تصويبنامه هيات وزيران درخصوص تعيين جريمه هاي نقض تعهدات مندرج در پروانه هاي اپراتورهاي مجازي تلفن همراه و ارايه خدمات ارتباطي 27 آبان 1394 - 12:27
قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران در یزدفردا

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص تعيين جريمه هاي نقض تعهدات مندرج در پروانه هاي اپراتورهاي مجازي تلفن همراه و ارايه خدمات ارتباطي

...

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص اصلاح تصويبنامه شماره 111947/ت49506ه مورخ 30 مرداد 1392 موضوع حذف وزير نفت از تركيب كميسيون اقتصاد 27 آبان 1394 - 12:24
قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران در یزدفردا

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص اصلاح تصويبنامه شماره 111947/ت49506ه مورخ 30 مرداد 1392 موضوع حذف وزير نفت از تركيب كميسيون اقتصاد

...

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص تعيين حق السهم دولت از پروانه هاي صادره از طرف وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ( سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ) 27 آبان 1394 - 12:24
قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران در یزدفردا

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص تعيين حق السهم دولت از پروانه هاي صادره از طرف وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ( سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي )

...

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص تخفيف حق امتياز پروانه هاي ارايه خدمات ارتباطي ثابت ، ايجاد و بهره برداري از شبكه ارتباطات ثابت و مركز تماس 27 آبان 1394 - 12:21
قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران در یزدفردا

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص تخفيف حق امتياز پروانه هاي ارايه خدمات ارتباطي ثابت ، ايجاد و بهره برداري از شبكه ارتباطات ثابت و مركز تماس

...

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص معافيت فركانس هاي سامانه جهاني اضطرار و ايمني دريايي مطابق پيوست شماره 15 كتاب مقررات راديويي اتحاديه جهاني مخابرات از پرداخت حق استفاده از فركانس 27 آبان 1394 - 12:18
قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران در یزدفردا

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص معافيت فركانس هاي سامانه جهاني اضطرار و ايمني دريايي مطابق پيوست شماره 15 كتاب مقررات راديويي اتحاديه جهاني مخابرات از پرداخت حق استفاده از فركانس

...

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص اصلاح آيين نامه « ايجاد ، اصلاح ، تكميل ، درجه بندي و نرخ گذازي تاسيسات گردشگري و نظارت بر آن ها» 27 آبان 1394 - 12:06
قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران در یزدفردا

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص اصلاح آيين نامه « ايجاد ، اصلاح ، تكميل ، درجه بندي و نرخ گذازي تاسيسات گردشگري و نظارت بر آن ها»

...

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص تعيين تعرفه ثبت نام دريافتي از دواطلبان شركت در آزمون هاي سازمان سنجش آموزش كشور در سال 1395 27 آبان 1394 - 11:55
قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران در یزدفردا

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص تعيين تعرفه ثبت نام دريافتي از دواطلبان شركت در آزمون هاي سازمان سنجش آموزش كشور در سال 1395

...

دانلود مجموعه قانون آیین دادرسی کیفری - چاپ دوم/دریافت کل کتاب 24 آبان 1394 - 15:26
قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران در یزدفردا

دانلود مجموعه قانون آیین دادرسی کیفری - چاپ دوم/دریافت کل کتاب

...

دانلود مجموعه قانون مدنی - چاپ دهم (ویرایش نهم) 24 آبان 1394 - 15:22
قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران در یزدفردا

دانلود مجموعه قانون مدنی - چاپ دهم (ویرایش نهم)

...

.....+دنلود متن قوانین 23 آبان 1394 - 20:55
قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران در یزدفردا

.....+دنلود متن قوانین

...

 قانون تفسير قانون الحاق دو تبصره به ماده (17) قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق التدريسي و آموزشياران نهضت سواد آموزي در وزارت آموزش و پرورش+دنلود متن قوانین 23 آبان 1394 - 18:25
قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران در یزدفردا

قانون تفسير قانون الحاق دو تبصره به ماده (17) قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق التدريسي و آموزشياران نهضت سواد آموزي در وزارت آموزش و پرورش+دنلود متن قوانین

...

 لايحه قانوني اختيارات استانداران كشور جمهوري اسلامي ايران+دنلود متن قوانین 23 آبان 1394 - 18:22
قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران در یزدفردا

لايحه قانوني اختيارات استانداران كشور جمهوري اسلامي ايران+دنلود متن قوانین

...

 قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران+دنلود متن قوانین 23 آبان 1394 - 18:20
قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران در یزدفردا

قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران+دنلود متن قوانین

...

قانون مكلف بودن دولت به تنظيم لايحه منع تهيه و استعمال مواد الكلي+دنلود متن قوانین 23 آبان 1394 - 18:14
قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران در یزدفردا

قانون مكلف بودن دولت به تنظيم لايحه منع تهيه و استعمال مواد الكلي+دنلود متن قوانین

...

مكلف بودن سازمان جنگلباني ايران به قرار دادن مراتع مورد نياز اداره امور دواب ارتش در اختيار آنها بدون دريافت حق علفچر+دنلود متن قوانین 23 آبان 1394 - 18:12
قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران در یزدفردا

مكلف بودن سازمان جنگلباني ايران به قرار دادن مراتع مورد نياز اداره امور دواب ارتش در اختيار آنها بدون دريافت حق علفچر+دنلود متن قوانین

...

قانون مكلف بودن دولت در تهيه لايحه اي جهت نگهداري و تربيت ايتام بي بضاعت+دنلود متن قوانین 23 آبان 1394 - 18:10
قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران در یزدفردا

قانون مكلف بودن دولت در تهيه لايحه اي جهت نگهداري و تربيت ايتام بي بضاعت+دنلود متن قوانین

...

سياست هاي كلي برنامه ششم توسعه+دنلود متن قوانین 22 آبان 1394 - 23:23
قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران در یزدفردا

سياست هاي كلي برنامه ششم توسعه+دنلود متن قوانین

...

قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته اي ملت ايران+دنلود متن قوانین 22 آبان 1394 - 23:20
قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران در یزدفردا

قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته اي ملت ايران+دنلود متن قوانین

...

 اصلاح قانون آيين دادرسي كيفري+دنلود متن قوانین 22 آبان 1394 - 23:18
قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران در یزدفردا

اصلاح قانون آيين دادرسي كيفري+دنلود متن قوانین

...

قانون اجازه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به تشريفات (پروتكل) هاي اصلاحي (1) ،(2) و (4) كنوانسيون ورشو و اصلاحي آن به موجب تشريفات (پروتكل) لاهه مربوط به يكسان كردن برخي از مقررات حمل و نقل هوايي بين المللي+ متن قوانین 22 آبان 1394 - 23:15
قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران در یزدفردا

قانون اجازه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به تشريفات (پروتكل) هاي اصلاحي (1) ،(2) و (4) كنوانسيون ورشو و اصلاحي آن به موجب تشريفات (پروتكل) لاهه مربوط به يكسان كردن برخي از مقررات حمل و نقل هوايي بين المللي+ متن قوانین

...

قانون اجازه مشاركت دولت جمهوري اسلامي ايران در برنامه صندوق بين المللي پول براي كاهش فقر و ارتقاي رشد (PRGT)+ متن قوانین 22 آبان 1394 - 23:12
قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران در یزدفردا

قانون اجازه مشاركت دولت جمهوري اسلامي ايران در برنامه صندوق بين المللي پول براي كاهش فقر و ارتقاي رشد (PRGT)+ متن قوانین

...

قانون تسري ماده (191) قانون ماليات هاي مستقيم به قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليد كنندگان كالا، ارايه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي و نيز ماليات هاي غير مستقيم قوانين بودجه سنوات (1377) تا (1381)+ متن قوانین 22 آبان 1394 - 22:51
قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران در یزدفردا

قانون تسري ماده (191) قانون ماليات هاي مستقيم به قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليد كنندگان كالا، ارايه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي و نيز ماليات هاي غير مستقيم قوانين بودجه سنوات (1377) تا (1381)+ متن قوانین

...

قانون منشور سازمان همكاري اقتصادي هشت كشور در حال توسعه+د متن قوانین 22 آبان 1394 - 22:32
قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران در یزدفردا

قانون منشور سازمان همكاري اقتصادي هشت كشور در حال توسعه+د متن قوانین

...

 قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به تشريفات (پروتكل) الحاقي به كنوانسيون قرارداد حمل ونقل بين المللي كالا از طريق جاده راجع به سند حمل الكترونيكي+ متن قوانین 22 آبان 1394 - 22:28
قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران در یزدفردا

قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به تشريفات (پروتكل) الحاقي به كنوانسيون قرارداد حمل ونقل بين المللي كالا از طريق جاده راجع به سند حمل الكترونيكي+ متن قوانین

...