آیین نامه اجرایی
ابلاغ قانون تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون ثبت اختراعات ، طرح هاي صنعتي و علايم تجاري 	+دنلود متن قوانین 22 آبان 1394 - 20:15
قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران در یزدفردا

ابلاغ قانون تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون ثبت اختراعات ، طرح هاي صنعتي و علايم تجاري +دنلود متن قوانین

...

ابلاغ " قانون اصلاح قانون استفاده متوازن از امكانات كشور براي ارتقاي سطح مناطق كمتر توسعه يافته "+دنلود متن قوانین 22 آبان 1394 - 20:10
قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران در یزدفردا

ابلاغ " قانون اصلاح قانون استفاده متوازن از امكانات كشور براي ارتقاي سطح مناطق كمتر توسعه يافته "+دنلود متن قوانین

...

ابلاغ قانون اصلاح موادي از قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز 	+دنلود متن قوانین 22 آبان 1394 - 20:07
قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران در یزدفردا

ابلاغ قانون اصلاح موادي از قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز +دنلود متن قوانین

...

 ابلاغ قانون حمايت از شركتها و موسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات+دنلود متن قوانین 22 آبان 1394 - 20:04
قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران در یزدفردا

ابلاغ قانون حمايت از شركتها و موسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات+دنلود متن قوانین

...

قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام ابلاغ شد+دنلود متن قوانین 22 آبان 1394 - 19:57
قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران در یزدفردا

قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام ابلاغ شد+دنلود متن قوانین

...

قانون تصويبنامه تشريفات ( پروتكل ) حفاظت از درياي خزر در برابر آلودگي ناشي از منابع و فعاليتهاي مستقر در خشكي الحاقي به كنوانسيون چهارچوب حفاظت از محيط زيست دريايي درياي خزر ابلاغ شد+دنلود متن قوانین 22 آبان 1394 - 19:51
قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران در یزدفردا

قانون تصويبنامه تشريفات ( پروتكل ) حفاظت از درياي خزر در برابر آلودگي ناشي از منابع و فعاليتهاي مستقر در خشكي الحاقي به كنوانسيون چهارچوب حفاظت از محيط زيست دريايي درياي خزر ابلاغ شد+دنلود متن قوانین

...

 قانون موافقتنامه همكاري درخصوص آب و هواشناسي درياي خزر ابلاغ شد+دنلود متن قوانین 22 آبان 1394 - 18:21
قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران در یزدفردا

قانون موافقتنامه همكاري درخصوص آب و هواشناسي درياي خزر ابلاغ شد+دنلود متن قوانین

...

قانون منشور سازمان همكاري اقتصادي هشت كشور در حال توسعه ابلاغ شد+دنلود متن قوانین 22 آبان 1394 - 18:19
قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران در یزدفردا

قانون منشور سازمان همكاري اقتصادي هشت كشور در حال توسعه ابلاغ شد+دنلود متن قوانین

...

 قانون تصويب اصلاحيه كنوانسيون بازل درمورد كنترل انتقالات برون مرزي مواد زايد زيان بخش و دفع آنها ابلاغ شد+دنلود متن قوانین 22 آبان 1394 - 18:16
قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران در یزدفردا

قانون تصويب اصلاحيه كنوانسيون بازل درمورد كنترل انتقالات برون مرزي مواد زايد زيان بخش و دفع آنها ابلاغ شد+دنلود متن قوانین

...

قانون الحاق يك تبصره به ماده 17 قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شد+دانلود متن قانون 22 آبان 1394 - 17:31

قانون الحاق يك تبصره به ماده 17 قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شد+دانلود متن قانون

...

قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به تشريفات (پروتكل) ريشه كني تجارت غيرقانوني محصولات دخاني+دانلود متن قانون 22 آبان 1394 - 17:26

قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به تشريفات (پروتكل) ريشه كني تجارت غيرقانوني محصولات دخاني+دانلود متن قانون

...

قانون اجازه مشاركت جمهوري اسلامي ايران در افزايش سرمايه دور پنجم بانك توسعه اسلامي ابلاغ شد+دانلود متن قانون 22 آبان 1394 - 17:21

قانون اجازه مشاركت جمهوري اسلامي ايران در افزايش سرمايه دور پنجم بانك توسعه اسلامي ابلاغ شد+دانلود متن قانون

...

بخشنامه مهم معاون اول رئیس جمهور راجع به انتشار و تنقیح قوانین و مقررات 22 آبان 1394 - 17:15

بخشنامه مهم معاون اول رئیس جمهور راجع به انتشار و تنقیح قوانین و مقررات

...

بخشنامه به كليه دستگاه هاي اجرايي در خصوص توقف اجراي برخي از مصوبات از جمله مصوباتي كه مورد ايراد يا ابطال قرار گرفته اند تا زمان وضع مقررات جايگزين يا اصلاحي 22 آبان 1394 - 17:09
اولین بخشنامه معاون اول دولت یازدهم

بخشنامه به كليه دستگاه هاي اجرايي در خصوص توقف اجراي برخي از مصوبات از جمله مصوباتي كه مورد ايراد يا ابطال قرار گرفته اند تا زمان وضع مقررات جايگزين يا اصلاحي

...