سرتیتر خبری
اتاق فکر
ستاد راهبری شهر هوشمند در یزد تشکیل می‌شود 23 فروردین 1395
اتاق فکر استان با حضور نماینده منتخب مردم یزد و اشکذر تشکیل جلسه داد

ستاد راهبری شهر هوشمند در یزد تشکیل می‌شود

...

فارغ التحصیل علوم انسانی می توانند به کمک علم خود به تولید ثروت بپردازند 24 دی 1394

فارغ التحصیل علوم انسانی می توانند به کمک علم خود به تولید ثروت بپردازند

...

 ریاست مریم در شکار توریست‌های خارجی 26 آذر 1394

ریاست مریم در شکار توریست‌های خارجی

...