سرتیتر خبری
احمدی نژآد
تذکر وزارت کشور به تجمعات غیرقانونی احمدی‌نژاد 18 مرداد 1395

تذکر وزارت کشور به تجمعات غیرقانونی احمدی‌نژاد

تجمعات اخیر مربوط به آقای احمدی‌نژاد در غالب شرکت در مراسم شهدا یا برخی دعوت‌های مربوط به مساجد است و خودشان می‌گویند ما قصد تجمع ...