اختراع
کسب جایزه بنیاد ملی نخبگان از سوی عضو هیئت علمی دانشگاه یزد 23 فروردین 1395
افتخاری دیگر برای دانشگاه یزد؛

کسب جایزه بنیاد ملی نخبگان از سوی عضو هیئت علمی دانشگاه یزد

دکتر سعید حسنی، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه یزد، از سوی بنیاد ملی نخبگان به عنوان استادیار جوان برتر دانش ...

ارائه  100 اختراع و طرح صنعتی در زمینه  لوازم خانگی به فن بازار 24 دی 1394
در سومین جلسه شورای هماهنگی فن بازار استان یزد مطرح شد:

ارائه 100 اختراع و طرح صنعتی در زمینه لوازم خانگی به فن بازار

...