اخراج
"بحران کار در معادن طبس"600 کارگر اخراج یا بی کار شدند!!! 25 دی 1394 - 19:43
"بحران کار در معادن طبس"

"بحران کار در معادن طبس"600 کارگر اخراج یا بی کار شدند!!!

به ناچار شرایط اقتصادی موجب اخراج کارگران معادن طبس شده است/صدها کارگر معادن طبس طی دو ماه اخیر اخراج شدند؛ برخی معادن طبس هم تعطی ...