اردوی تیم ملی
دعوت از ٢٥ بازیکن به اردوی تیم ملی 22 مرداد 1395

دعوت از ٢٥ بازیکن به اردوی تیم ملی

کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران ۲۵ بازیکن را برای حضور در اردوی ایتالیا دعوت کرد. ...