اشتون
متن نامه «جلیلی» به «اشتون» 09 مرداد 1395

متن نامه «جلیلی» به «اشتون»

یکی از ایمیل‌های منتشر شده وزیر خارجه سابق آمریکا متن نامه‌ دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی ایران به مسئول سابق سیاست خارجی اتحادیه ...