اشنویه
اسامی 17 نامزد " تایید صلاحیت شده" حوزه انتخابیه نقده،اشنویه 03 بهمن 1394 - 03:01
استان آذربایجان غربی

اسامی 17 نامزد " تایید صلاحیت شده" حوزه انتخابیه نقده،اشنویه

کاندیداهای "تایید صلاحیت شده ی" انتخابات مجلس شورای اسلامی دوره دهم ...

اسامی 41 نامزد  تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه نقده،اشنویه 02 بهمن 1394 - 13:33
استان آذربایجان غربی

اسامی 41 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه نقده،اشنویه

نتیجه تایید صلاحیت ،ردصلاحیت ، عدم احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس دهم ...