سرتیتر خبری
المپياد
 درخشش دو یزدی در المپیاد جهانی ریاضی 15 آذر 1397 - 20:24

درخشش دو یزدی در المپیاد جهانی ریاضی

...

اعزام تيم مهارت استان یزد به شانزدهمین دوره مسابقات ملی 11 بهمن 1394 - 16:03

اعزام تيم مهارت استان یزد به شانزدهمین دوره مسابقات ملی

...

برگزاری شست مشترك اعضاي شوراي آموزش و پرورش استان و شهرستان يزد 28 دی 1394 - 13:07

برگزاری شست مشترك اعضاي شوراي آموزش و پرورش استان و شهرستان يزد

فرماندار يزد:مصوبات شوراي آموزش و پرورش بر مبناي خردجمعي است ...