الیاس حضرتی
الیاس حضرتی :بکارگیری تمام ظرفیت دولت و مجلس برای جلوگیری از خام‌فروشی 13 مهر 1398 - 20:56
:رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

الیاس حضرتی :بکارگیری تمام ظرفیت دولت و مجلس برای جلوگیری از خام‌فروشی

...

50 تحقیق و تفحص در کمیسیون اقتصادی در حال پیگیری است 21 مرداد 1398 - 14:25

50 تحقیق و تفحص در کمیسیون اقتصادی در حال پیگیری است

...