اولين جشنواره ملي فيلم كوتاه 3 دقيقه با ورزش
نشست شورای عالی ورزش استان با حضورمعاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار يزد 09 آذر 1394 - 10:16
برگزاری اولين جشنواره ملي فيلم كوتاه 3 دقيقه با ورزش

نشست شورای عالی ورزش استان با حضورمعاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار يزد

معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار يزد گفت: استان يزد می‌تواند به‌عنوان پايگاه فعالیت‌ها و پايلوت طرح‌های فرهنگي وزارت ورزش و ...