ایرج جنتی عطایی
ما خواستار رعایت عدالت در تقسیم حوزه انتخابيه بر اساس شرایط و نیازها هستيم 09 آذر 1394 - 16:22
حجت الاسلام دخیل عباس زارع زاده نماينده مردم حوزه انتخابيه پنج شهرستان در مجلس شوراي اسلامي

ما خواستار رعایت عدالت در تقسیم حوزه انتخابيه بر اساس شرایط و نیازها هستيم

...