ایرج جنتی عطایی
ما خواستار رعایت عدالت در تقسیم حوزه انتخابيه بر اساس شرایط و نیازها هستيم 09 آذر 1394
حجت الاسلام دخیل عباس زارع زاده نماينده مردم حوزه انتخابيه پنج شهرستان در مجلس شوراي اسلامي

ما خواستار رعایت عدالت در تقسیم حوزه انتخابيه بر اساس شرایط و نیازها هستيم

...