باباافضل کاشی
مدیر عامل شرکت مخابرات از مرکز آموزش بازدید کرد 11 مرداد 1394 - 23:46

مدیر عامل شرکت مخابرات از مرکز آموزش بازدید کرد

مدیر عامل شرکت مخابرات استان یزد از یازدهمین همایش تخصصی معرفی رشته‌های دانشگاه و مشاوره انتخاب رشته در مرکز آموزش و پژوهش مخابرات ...