باباافضل کاشی
مدیر عامل شرکت مخابرات از مرکز آموزش بازدید کرد 11 مرداد 1394

مدیر عامل شرکت مخابرات از مرکز آموزش بازدید کرد

مدیر عامل شرکت مخابرات استان یزد از یازدهمین همایش تخصصی معرفی رشته‌های دانشگاه و مشاوره انتخاب رشته در مرکز آموزش و پژوهش مخابرات ...