بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی
از قائم مقام صدا و سيماي مرکز یزد تقدیرشد 08 دی 1394

از قائم مقام صدا و سيماي مرکز یزد تقدیرشد

...