بناب
اسامی 6 نامزد " تایید صلاحیت شده" حوزه انتخابیه  بناب 02 بهمن 1394
استان آذربایجان شرقی

اسامی 6 نامزد " تایید صلاحیت شده" حوزه انتخابیه بناب

نتیجه تایید صلاحیت شده های انتخابات مجلس شورای اسلامی دوره دهم ...