بيمارستان فرخي
دو حادثه مشابه در یک محور 26 مرداد 1394 - 14:41
اورژانس 115 یزد

دو حادثه مشابه در یک محور

در محور دهشیر به سورمق طی 24 ساعت دو واژگونی اتفاق افتاد . ...

اخلاق در پزشكي 17 مرداد 1394 - 15:40
تقديم به همه پزشكان متعهد بويژه كادر درماني بيمارستان فرخي ( شهيد رهنمون )

اخلاق در پزشكي

محسن اختياري ...