بیمارستان گودرز
ارائه خدمات کلینیک زنان و زایمان درپلی کلینیک تخصصی وفوق تخصصی مهدیه به صورت روزانه 11 بهمن 1394
با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

ارائه خدمات کلینیک زنان و زایمان درپلی کلینیک تخصصی وفوق تخصصی مهدیه به صورت روزانه

...

تکذیبیه بیمارستان گودرز در مورد یک خبر(7 نظر) 17 شهریور 1394
تکذیبیه روابط عمومی بیمارستان موقوفه گودرز، در پی انتشار خبری در سایت یزد فردا

تکذیبیه بیمارستان گودرز در مورد یک خبر(7 نظر)

...