بیماری های قلبی ارثی
راه جدید برای تشخیص بیماری های قلبی ارثی 03 اسفند 1394 - 16:41

راه جدید برای تشخیص بیماری های قلبی ارثی

دانشمندان بریتانیایی موفق شدند با آزمایش بر روی ژن ها بیماری های قلبی ارثی را شناسایی کنند. ...