سرتیتر خبری
بیژن الهی
آموزش‌های مرتبط با وقف به مردم ارائه شود 19 آذر 1394
آیت‌الله محمدرضا ناصری در دیدار با مدیران اوقاف استان خواستار شد:

آموزش‌های مرتبط با وقف به مردم ارائه شود

...