تحصیلات تکمیلی
مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی به سمت توسعه کیفی گام برمی‌دارد / دانشگاه آزاد اسلامی بدون توجه به هجمه‌ها برنامه‌های خود را دنبال کند 28 دی 1394 - 13:14
محمدرضا عارف در حاشیه برگزاری جلسه هیئت امنا دانشگاه آزاد یزد:

مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی به سمت توسعه کیفی گام برمی‌دارد / دانشگاه آزاد اسلامی بدون توجه به هجمه‌ها برنامه‌های خود را دنبال کند

...