سرتیتر خبری
تربیت بدنی
 ۲۴ نوع مدرسه داریم که این موضوع قابل قبول نیست/ورزش فرهنگیان و بازنشستگان در دستور کار/ 09 مرداد 1398
سرپرست وزارت آموزش و پرورش در نشست با مدیران و کارکنان معاونت تربیت بدني؛

۲۴ نوع مدرسه داریم که این موضوع قابل قبول نیست/ورزش فرهنگیان و بازنشستگان در دستور کار/

ورزش فرهنگیان و بازنشستگان در دستور کار همه ۶۷۰ منطقه آموزشی قرار گیرد/تصویب اساسنامه فدراسیون های ورزشی دانش آموزی در هیئت دولت/س ...

برگزاری همایش های ورزشی به مناسبت هفته تربیت بدنی 27 مهر 1395

برگزاری همایش های ورزشی به مناسبت هفته تربیت بدنی

به مناسبت فرا رسیدن هفته تربیت بدنی همایش های مختلف ورزشی در شهر یزد برگزار می گردد. ...

خوشبختانه نگاه حوزه سلامت به ورزش متفاوت شده 19 بهمن 1394

خوشبختانه نگاه حوزه سلامت به ورزش متفاوت شده

...

گردهمایی یکروزه کارشناسان ارزیابی عملکرد و پاسخگوئی به شکایات 13 مرداد 1394

گردهمایی یکروزه کارشناسان ارزیابی عملکرد و پاسخگوئی به شکایات

معاون پشتیبانی : کارشناسان ارزیابی بازوان نیروبخش مدیریت و هماهنگ کننده متوازن اداره هستند ...

راهیابی مربیان تربیت بدنی استان به مرحله نهایی کشوری جشنواره الگوی برتر تدریس 13 مرداد 1394

راهیابی مربیان تربیت بدنی استان به مرحله نهایی کشوری جشنواره الگوی برتر تدریس

...

ارزیابی دفاتر کارویژه معلمان تربیت بدنی 13 مرداد 1394

ارزیابی دفاتر کارویژه معلمان تربیت بدنی

...