تغییر
اسامی 37 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه فلاورجان 02 بهمن 1394 - 18:11
استان اصفهان

اسامی 37 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه فلاورجان

نتیجه تایید صلاحیت ،ردصلاحیت ، عدم احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس دهم ...

اسامی 41 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه شهرضا، دهاقان، دهستان دره شور 02 بهمن 1394 - 18:08
استان اصفهان

اسامی 41 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه شهرضا، دهاقان، دهستان دره شور

نتیجه تایید صلاحیت ،ردصلاحیت ، عدم احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس دهم ...

اسامی 37 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه حوزه: فریدن، چادگان، فریدونشهر، بوئین میاندشت 02 بهمن 1394 - 18:08
استان اصفهان

اسامی 37 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه حوزه: فریدن، چادگان، فریدونشهر، بوئین میاندشت

نتیجه تایید صلاحیت ،ردصلاحیت ، عدم احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس دهم ...

اسامی 65 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه شاهین‌شهر و میمه، برخوار(1 نظر) 02 بهمن 1394 - 17:30
استان یزد

اسامی 65 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه شاهین‌شهر و میمه، برخوار(1 نظر)

نتیجه تایید صلاحیت ،ردصلاحیت ، عدم احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس دهم ...

اسامی 41 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه سمیرم 02 بهمن 1394 - 17:25
استان اصفهان

اسامی 41 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه سمیرم

نتیجه تایید صلاحیت ،ردصلاحیت ، عدم احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس دهم ...

اسامی 38 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه خمینی شهر 02 بهمن 1394 - 17:23
استان اصفهان

اسامی 38 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه خمینی شهر

نتیجه تایید صلاحیت ،ردصلاحیت ، عدم احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس دهم ...

اسامی 403 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه اصفهان 02 بهمن 1394 - 17:19
استان

اسامی 403 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه اصفهان

نتیجه تایید صلاحیت ،ردصلاحیت ، عدم احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس دهم ...

اسامی 22 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه اردستان 02 بهمن 1394 - 17:15
استان اصفهان

اسامی 22 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه اردستان

نتیجه تایید صلاحیت ،ردصلاحیت ، عدم احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس دهم ...

اسامی 172 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه استان یزد 02 بهمن 1394 - 17:03
استان یزد

اسامی 172 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه استان یزد

نتیجه تایید صلاحیت ،ردصلاحیت ، عدم احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس دهم ...

اسامی نامزدهای تأیید و ردصلاحیت‌شده حوزه انتخابیه پاکدشت+جدول 02 بهمن 1394 - 16:35
استان

اسامی نامزدهای تأیید و ردصلاحیت‌شده حوزه انتخابیه پاکدشت+جدول

نتیجه تایید صلاحیت ،ردصلاحیت ، عدم احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس دهم ...

اسامی نامزدهای تأیید و ردصلاحیت‌شده حوزه انتخابیه رباط کریم و بهارستان+جدول 02 بهمن 1394 - 16:32
استان تهران

اسامی نامزدهای تأیید و ردصلاحیت‌شده حوزه انتخابیه رباط کریم و بهارستان+جدول

نتیجه تایید صلاحیت ،ردصلاحیت ، عدم احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس دهم ...

اسامی نامزدهای تأیید و ردصلاحیت‌شده حوزه انتخابیه استان اصفهان+جدول 02 بهمن 1394 - 15:59
استان اصفهان

اسامی نامزدهای تأیید و ردصلاحیت‌شده حوزه انتخابیه استان اصفهان+جدول

نتیجه تایید صلاحیت ،ردصلاحیت ، عدم احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس دهم ...

اسامی 2438 نامزد تأیید و ردصلاحیت‌شده حوزه انتخابیه «تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس»+جدول 02 بهمن 1394 - 15:57
استان تهران

اسامی 2438 نامزد تأیید و ردصلاحیت‌شده حوزه انتخابیه «تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس»+جدول

نتیجه تایید صلاحیت ،ردصلاحیت ، عدم احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس دهم ...

اسامی 60 نامزدهای تأیید و ردصلاحیت‌شده حوزه انتخابیه دماوند و فیروزکوه+جدول 02 بهمن 1394 - 15:52
استان تهران

اسامی 60 نامزدهای تأیید و ردصلاحیت‌شده حوزه انتخابیه دماوند و فیروزکوه+جدول

نتیجه تایید صلاحیت ،ردصلاحیت ، عدم احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس دهم ...

سامی 78 نامزدهای تأیید و ردصلاحیت‌شده حوزه انتخابیه شهریار، ملارد و قدس+جدول 02 بهمن 1394 - 15:50
استان

سامی 78 نامزدهای تأیید و ردصلاحیت‌شده حوزه انتخابیه شهریار، ملارد و قدس+جدول

نتیجه تایید صلاحیت ،ردصلاحیت ، عدم احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس دهم ...

اسامی 64 نامزد تأیید و ردصلاحیت‌شده حوزه انتخابیه ورامین،پیشوا و قرچک+جدول 02 بهمن 1394 - 15:47
استان تهران

اسامی 64 نامزد تأیید و ردصلاحیت‌شده حوزه انتخابیه ورامین،پیشوا و قرچک+جدول

نتیجه تایید صلاحیت ،ردصلاحیت ، عدم احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس دهم ...

اسامی 121 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه ارومیه 02 بهمن 1394 - 13:42
استان آذربایجان غربی

اسامی 121 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه ارومیه

نتیجه تایید صلاحیت ،ردصلاحیت ، عدم احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس دهم ...

اسامی 41 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه نقده،اشنویه 02 بهمن 1394 - 13:33
استان آذربایجان غربی

اسامی 41 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه نقده،اشنویه

نتیجه تایید صلاحیت ،ردصلاحیت ، عدم احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس دهم ...

اسامی 62 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه میاندوآب،شاهین‌دژ،تکاب 02 بهمن 1394 - 13:31
استان آذربایجان غربی

اسامی 62 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه میاندوآب،شاهین‌دژ،تکاب

نتیجه تایید صلاحیت ،ردصلاحیت ، عدم احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس دهم ...

اسامی 46 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه مهاباد 02 بهمن 1394 - 13:22
استان آذربایجان غربی

اسامی 46 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه مهاباد

نتیجه تایید صلاحیت ،ردصلاحیت ، عدم احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس دهم ...

اسامی 39 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه ماکو، چالدران،پلدشت، شوط 02 بهمن 1394 - 13:20
استان آذربایجان غربی

اسامی 39 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه ماکو، چالدران،پلدشت، شوط

نتیجه تایید صلاحیت ،ردصلاحیت ، عدم احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس دهم ...

اسامی 30 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه سلماس 02 بهمن 1394 - 13:16
استان آذربایجان غربی

اسامی 30 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه سلماس

نتیجه تایید صلاحیت ،ردصلاحیت ، عدم احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس دهم ...

اسامی 54 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه خوی 02 بهمن 1394 - 13:14
استان آذربایجان غربی

اسامی 54 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه خوی

نتیجه تایید صلاحیت ،ردصلاحیت ، عدم احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس دهم ...

اسامی 27 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه پیرانشهر، سردشت 02 بهمن 1394 - 13:11
استان آذربایجان غربی

اسامی 27 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه پیرانشهر، سردشت

نتیجه تایید صلاحیت ،ردصلاحیت ، عدم احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس دهم ...

اسامی 24 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه بوکان 02 بهمن 1394 - 13:07
استان آذربایجان غربی

اسامی 24 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه بوکان

نتیجه تایید صلاحیت ،ردصلاحیت ، عدم احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس دهم ...

اسامی 36 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه مسجد سلیمان، لالی، اندیکا، هفتگل 02 بهمن 1394 - 11:22
استان خوزستان

اسامی 36 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه مسجد سلیمان، لالی، اندیکا، هفتگل

نتیجه تایید صلاحیت ،ردصلاحیت ، عدم احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس دهم ...

اسامی 34 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه شوشتر، گتوند 02 بهمن 1394 - 11:19
استان خوزستان

اسامی 34 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه شوشتر، گتوند

نتیجه تایید صلاحیت ،ردصلاحیت ، عدم احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس دهم ...

اسامی 23 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه شوش 02 بهمن 1394 - 11:16
استان خوزستان

اسامی 23 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه شوش

نتیجه تایید صلاحیت ،ردصلاحیت ، عدم احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس دهم ...

اسامی 10نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه شادگان 02 بهمن 1394 - 11:12
استان خوزستان

اسامی 10نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه شادگان

نتیجه تایید صلاحیت ،ردصلاحیت ، عدم احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس دهم ...

اسامی 31 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه رامهرمز، رامشیر 02 بهمن 1394 - 11:10
استان خوزستان

اسامی 31 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه رامهرمز، رامشیر

نتیجه تایید صلاحیت ،ردصلاحیت ، عدم احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس دهم ...

اسامی 22 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه دشت آزادگان، هویزه 02 بهمن 1394 - 10:55
استان خوزستان

اسامی 22 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه دشت آزادگان، هویزه

نتیجه تایید صلاحیت ،ردصلاحیت ، عدم احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس دهم ...

اسامی 50 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه دزفول 02 بهمن 1394 - 10:52
استان خوزستان

اسامی 50 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه دزفول

نتیجه تایید صلاحیت ،ردصلاحیت ، عدم احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس دهم ...

اسامی 21 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه خرمشهر 02 بهمن 1394 - 10:44
استان خوزستان

اسامی 21 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه خرمشهر

نتیجه تایید صلاحیت ،ردصلاحیت ، عدم احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس دهم ...