تلگرام یزدفردا
شبکه های اجتماعی یزدفردا در هفته ای که گذشت 20 تا 26 مهرماه :قسمت سوم  تا پایان 26 مهر 26 مهر 1398 - 22:30
تلگرام یزدفردا با آدرس yazdfarda@

شبکه های اجتماعی یزدفردا در هفته ای که گذشت 20 تا 26 مهرماه :قسمت سوم تا پایان 26 مهر

...

شبکه های اجتماعی یزدفردا در هفته ای که گذشت 20 تا 26 مهرماه  :قسمت دوم   از 21مهرماه   26 مهر 1398 - 21:40
تلگرام یزدفردا با آدرس yazdfarda@

شبکه های اجتماعی یزدفردا در هفته ای که گذشت 20 تا 26 مهرماه :قسمت دوم از 21مهرماه

...

شبکه های اجتماعی یزدفردا در هفته ای که گذشت 20 تا 26 مهرماه  :قسمت اول 20   مهرماه 26 مهر 1398 - 18:35
تلگرام یزدفردا با آدرس yazdfarda@

شبکه های اجتماعی یزدفردا در هفته ای که گذشت 20 تا 26 مهرماه :قسمت اول 20 مهرماه

...

تفاسیر مختلف از پیام رهبر معظم انقلاب بعد از توافق هسته ای /نظر شما چیست؟ 26 تیر 1394 - 15:02
بحث از صفحه تلگرام یزدفردا همراهیان فردایی (1)

تفاسیر مختلف از پیام رهبر معظم انقلاب بعد از توافق هسته ای /نظر شما چیست؟

حبیب حسن زاده : لزوم فراهم ساختن فضایی آرام و عاری از احساسات کاذب برای ملت، در تحلیل منطقی توافق، از نکات اساسی منطق گرایی و همدل ...

مسئولیت و پاسخگویی 26 تیر 1394 - 14:52
بحث از صفحه تلگرام یزدفردا همراهیان فردایی (1)

مسئولیت و پاسخگویی

فردایی: محمد امامی : پاسخگویی؛ وظیفه ی حساس و ضروری مسئولان است فردایی :محمد سعید صالحی فیروزآبادی:پاسخگو نبودن دولتها و ادارات د ...