جشنواره تئاتر
داوران تئاتر فجر معرفی شدند 29 دی 1394

داوران تئاتر فجر معرفی شدند

...

همراه با دومین جشنواره تئاتر جوان سوره ماه یزد؛ 13 مرداد 1394

همراه با دومین جشنواره تئاتر جوان سوره ماه یزد؛

ابوالفضل سلیمی: جوانان باید دغدغه های خودشان را به روی صحنه ببرند ...