سرتیتر خبری
جلالی حسین
یک دل میگه نرو نرو یک دل میگه بروبرو!!! 17 آبان 1398 - 16:25
درد دلی با دوست تابت قدم وقلم رسانه ایی ام حسین جلالی عزیز پیرامون سفر ریاست جمهوری محترم وحضور درحسینیه امیر چقماق

یک دل میگه نرو نرو یک دل میگه بروبرو!!!

...

یکشنبه روز آری گفتن به یزد و یزدی بودن است 16 آبان 1398 - 21:36

یکشنبه روز آری گفتن به یزد و یزدی بودن است

حسین جلالی سردبیر یزد فردا ...

جناب نمازی عزیز ،اگر به خاطر ریش سفیدان  و پادر میانی  همکاران شوق می خواهید گذشت کنید  ،قطعا نکنید !!! 09 اسفند 1397 - 01:21
به بهانه شکایت نمازی مدیرکل دارایی استان از محمد رضا شوق

جناب نمازی عزیز ،اگر به خاطر ریش سفیدان و پادر میانی همکاران شوق می خواهید گذشت کنید ،قطعا نکنید !!!

سردبیر یزدفردا -حسین جلالی ...

خدا قوتی  به یک دوست  رسانه ای 20 دی 1397 - 18:41

خدا قوتی به یک دوست رسانه ای

...

قصه پر غصه یزد و معامله های وزارت کشور بر سر یزد/خاتمی بازهم ناجی یزد شد! 02 دی 1397 - 00:49

قصه پر غصه یزد و معامله های وزارت کشور بر سر یزد/خاتمی بازهم ناجی یزد شد!

جلالی سردبیر یزدفردا ...

استاندار یزد امروز معرفی نخواهد شد، گره در یزد است، گزینه سوم متولد می شود! 28 آذر 1397 - 11:53

استاندار یزد امروز معرفی نخواهد شد، گره در یزد است، گزینه سوم متولد می شود!

حسین جلالی -سردبیر یزدفردا ...

رسانه ها در ایران 30 اردیبهشت 1394 - 15:05

رسانه ها در ایران

...

میدان شهرداران یزد 26 مرداد 1384 - 09:55

میدان شهرداران یزد

حسین جلالی سردبیر یزدفردا ...