سرتیتر خبری
جهاد نکاح
دست پخت شیوخ وهابی " دخترانی که از جهاد نکاح به اردن برگشتند +تصاویر 17 تیر 1395 - 17:44

دست پخت شیوخ وهابی " دخترانی که از جهاد نکاح به اردن برگشتند +تصاویر

بازگشت زنانی که برای "جهاد نکاح" به سوریه و عراق رفته بودند؛ به بحرانی بزرگ برای جامعۀ اردن تبدیل شده است. ...