حیدریغما
تأملی بر توجیهات و حمایت های غلامعلی سفید از فتنه(19  نظر) 26 آبان 1394 - 20:47
پاسخی به اظهارات آقای غلامعلی سفید به رنگ قهوه ای

تأملی بر توجیهات و حمایت های غلامعلی سفید از فتنه(19 نظر)

علی اصغر باقری ...