خبر فوری
 قطع شدن اینترنت به دستور چه ارگانی است؟واکنش سازمان ملل به این موضوع 28 آبان 1398 - 17:21

قطع شدن اینترنت به دستور چه ارگانی است؟واکنش سازمان ملل به این موضوع

اینترنت اختلال ندارد، بلکه به دستور و تشخیص شورای امنیت کشور با ابلاغ به اپراتور‌ها قطع شده است.قطع خدمات ضربه بسیاری به خدمات و ...

خبر فوری " پذیرش بدون آزمون کارشناسی پیوسته در رشته های باستان شناسی و مدیریت بازرگانی دو روز تمدید شد 11 مرداد 1394 - 00:27
خبر فوری

خبر فوری " پذیرش بدون آزمون کارشناسی پیوسته در رشته های باستان شناسی و مدیریت بازرگانی دو روز تمدید شد

...