سرتیتر خبری
خیابان قیام
 نظرات اعضای کمپین "اگر من عضو شورا بودم"در مورد خیابان قیام و بافت قدیم 26 اسفند 1395 - 17:00

نظرات اعضای کمپین "اگر من عضو شورا بودم"در مورد خیابان قیام و بافت قدیم

...

نگاهی علمی و فنی به طرح تازه شهرداری یزد:  پیاده‌روسازی خیابان قیام؛ اقدامی عجولانه یا طرحی مهندسی شده؟!(تصاویر طرح) 28 آذر 1395 - 22:35

نگاهی علمی و فنی به طرح تازه شهرداری یزد: پیاده‌روسازی خیابان قیام؛ اقدامی عجولانه یا طرحی مهندسی شده؟!(تصاویر طرح)

یزدفردا:حمید دهقان بنادکی- دانش آموخته حمل و نقل و ترافیک:در روزهای اخیر شهرداری یزد طرح سنگفرش کردن خیابان قیام را به طولی در حدو ...