دانشکده علوم اجتماعی
سمینار بررسی نقش فضاهای عمومی در گرایش به اعتیاد در شهر یزد 04 خرداد 1395 - 10:55
از سوی انجمن جامعه شناسی دفتر یزد برگزار شد

سمینار بررسی نقش فضاهای عمومی در گرایش به اعتیاد در شهر یزد

در سمینار بررسی نقش فضاهای عمومی در گرایش به اعتیاد در شهر یزد که هفته گذشته در دانشگاه یزد برگزار شد، تازه‌ترین یافته‌های پژوهشی ...

نشست علمی «ضرورت استفاده از مدل‌های معادلات ساختاری در پژوهش‌های کمی»  برگزار شد 24 فروردین 1395 - 22:12
با همکاری دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد؛

نشست علمی «ضرورت استفاده از مدل‌های معادلات ساختاری در پژوهش‌های کمی» برگزار شد

در راستای برگزاری سلسله نشست‌های انجمن جامعه‌شناسی ایران دفتر یزد با همکاری دانشکده علوم اجتماعی، نشست علمی «ضرورت استفاده از مدل‌ ...