دانشکده مهندسی برق
کارگاه ساخت سلول های خورشیدی نسل سوم 11 مرداد 1394 - 09:44
در دانشکده فیزیک دانشگاه یزد برگزارشد:

کارگاه ساخت سلول های خورشیدی نسل سوم

مدیر گروه پژوهشی فوتونیک دانشکده فیزیک از برگزاری کارگاه یک روزه طراحی و ساخت سلولهای خورشیدی نانوساختاری با همکاری این گروه و شر ...