دشت آزادگان
اسامی  22 نامزد  تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه دشت آزادگان، هویزه 02 بهمن 1394 - 10:55
استان خوزستان

اسامی 22 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه دشت آزادگان، هویزه

نتیجه تایید صلاحیت ،ردصلاحیت ، عدم احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس دهم ...

اسامی 621 نامزدهای تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه استان خوزستان+ جدول 02 بهمن 1394 - 02:51
استان

اسامی 621 نامزدهای تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه استان خوزستان+ جدول

نتیجه تایید صلاحیت ،ردصلاحیت ، عدم احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس دهم ...