دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری
بازدید مسئولین امور اجتماعی وزارت کشور از طرح های اجتماعی و کارآفرینی شهرستان بهاباد 01 آبان 1398

بازدید مسئولین امور اجتماعی وزارت کشور از طرح های اجتماعی و کارآفرینی شهرستان بهاباد

مدیر اداره طرح و برنامه سازمان اجتماعی وزارت کشور، مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری یزد و هیأت همراه در سفر به شهرستان بهاباد سف ...

بازديد مديركل امور اجتماعی استانداري يزد از موسسه بیت الرضا بافق 02 دی 1394
گزارش تصويري/

بازديد مديركل امور اجتماعی استانداري يزد از موسسه بیت الرضا بافق

...