دقیقی
رونمایی از دو کتاب مرجع مادر و نوزاد در ششمین کنگره کشوری پریناتولوژی و نئوناتولوژی 25 آذر 1394 - 15:05

رونمایی از دو کتاب مرجع مادر و نوزاد در ششمین کنگره کشوری پریناتولوژی و نئوناتولوژی

...

رتبه دوم نرخ سزارین دنیا به ایران اختصاص دارد/45 درصد مرگ و میر کودکان زیر 5 سال,مربوط به نوزادان است 25 آذر 1394 - 15:03
رییس دانشگاه علوم پزشکی یزد:

رتبه دوم نرخ سزارین دنیا به ایران اختصاص دارد/45 درصد مرگ و میر کودکان زیر 5 سال,مربوط به نوزادان است

رییس دانشگاه علوم پزشکی یزد در ششمین کنگره کشوری پریناتولوژی و نئوناتولوژی بر اهمیت و نقش متخصصان زنان و نوزادان در کاهش مرگ و میر ...