روانشناسی کودکان
تحقیقات روانشناسی نشان می دهد:9 چیز مشترک والدین(پدر و مادر ) بچه های موفق 01 شهریور 1399 - 23:50
برای موفقیت فرزندان با کمال تعجب ، بخش اعظم آن به والدین بر می گردد!!!

تحقیقات روانشناسی نشان می دهد:9 چیز مشترک والدین(پدر و مادر ) بچه های موفق

...

25 روش برخورد با لجبازی کودکان 14 آبان 1398 - 03:27

25 روش برخورد با لجبازی کودکان

کودکان از دوازده تا پانزده ماهگی فرا میگیرند که می توانند در مقابل خواسته های دیگران مقاومت کنند.بیشترین کلماتی که در این سنین است ...

۱۰ قدم برای رفع لکنت زبان کودکان 05 مرداد 1395 - 13:15

۱۰ قدم برای رفع لکنت زبان کودکان

...