سرتیتر خبری
زبان دراز
حیف شد تمام شد!! 12 خرداد 1396 - 14:20

حیف شد تمام شد!!

زبان دراز هفته نامه آيينه يزد ...

استدلال‌های بچگانه در ماه گذشته 05 خرداد 1396 - 19:01

استدلال‌های بچگانه در ماه گذشته

زبان دراز هفته نامه آيينه يزد ...

آن خشت بود که پر توان زد!! 30 اردیبهشت 1396 - 23:49

آن خشت بود که پر توان زد!!

زبان دراز هفته نامه آيينه يزد ...

ما چهار درصدی هستیم یا نودوشش درصدی 22 اردیبهشت 1396 - 16:19

ما چهار درصدی هستیم یا نودوشش درصدی

زبان دراز هفته نامه آيينه يزد ...

سر گذر ملت 15 اردیبهشت 1396 - 16:07

سر گذر ملت

زبان دراز هفته نامه آيينه يزد ...

خرمای سعدی 08 اردیبهشت 1396 - 15:28

خرمای سعدی

زبان دراز هفته نامه آيينه يزد ...

آتقی هم آمد 01 اردیبهشت 1396 - 16:52

آتقی هم آمد

زبان دراز هفته نامه آيينه يزد ...

ماجرای ارزش افزوده!! 25 فروردین 1396 - 11:41

ماجرای ارزش افزوده!!

زبان دراز هفته نامه آيينه يزد ...

تقسیم عادلانه حقوق و پاداش!! 18 فروردین 1396 - 12:58

تقسیم عادلانه حقوق و پاداش!!

زبان دراز هفته نامه آيينه يزد ...

نصیحت ابوالخرد به فرزند!! 27 اسفند 1395 - 12:46

نصیحت ابوالخرد به فرزند!!

زبان دراز هفته نامه آيينه يزد ...

علت شکوه و گلایه روزنامه‌های توپخانه‌ای 20 اسفند 1395 - 16:51

علت شکوه و گلایه روزنامه‌های توپخانه‌ای

زبان دراز هفته نامه آيينه يزد ...

غلیان آتش خدمت 13 اسفند 1395 - 14:13

غلیان آتش خدمت

زبان دراز هفته نامه آيينه يزد ...

سیاست‌ورزی یا ورزشگاه آزادی 06 اسفند 1395 - 14:02

سیاست‌ورزی یا ورزشگاه آزادی

زبان دراز هفته نامه آيينه يزد ...

بشارت باد بر ما که شیخ شورا هم مهندس شد 29 بهمن 1395 - 17:33

بشارت باد بر ما که شیخ شورا هم مهندس شد

زبان دراز هفته نامه آيينه يزد ...

ماجرای امیری از امیران شیخ دیپلمات 22 بهمن 1395 - 13:10

ماجرای امیری از امیران شیخ دیپلمات

زبان دراز هفته نامه آيينه يزد ...

پیشنهاد در حد وسع «زبان‌دراز» 15 بهمن 1395 - 13:26

پیشنهاد در حد وسع «زبان‌دراز»

زبان دراز هفته نامه آيينه يزد ...

توافق و تفاهم جدید!! 08 بهمن 1395 - 11:24

توافق و تفاهم جدید!!

زبان دراز هفته نامه آيينه يزد ...

تخیلات آب‌وهوایی! 01 بهمن 1395 - 15:35

تخیلات آب‌وهوایی!

زبان دراز هفته نامه آيينه يزد ...

ماجرای قطع گاز توسط کشور برادر 24 دی 1395 - 10:55

ماجرای قطع گاز توسط کشور برادر

زبان دراز هفته نامه آيينه يزد ...

عرض یا ارز معذرت!! 17 دی 1395 - 16:28

عرض یا ارز معذرت!!

زبان دراز هفته نامه آيينه يزد ...

حق «جراحت گلو» به‌حقوق وکلا اضافه شود!! 10 دی 1395 - 11:28

حق «جراحت گلو» به‌حقوق وکلا اضافه شود!!

زبان دراز هفته نامه آيينه يزد ...

به قول یزدی‌ها ما «چقّه» پولداریم!! 03 دی 1395 - 13:25

به قول یزدی‌ها ما «چقّه» پولداریم!!

زبان دراز هفته نامه آيينه يزد ...

اندر وداعیه رییس بلدیه 26 آذر 1395 - 16:58

اندر وداعیه رییس بلدیه

زبان دراز هفته نامه آيينه يزد ...

ماجرای ترامپ و بحران‌های پی‌درپی 19 آذر 1395 - 19:50

ماجرای ترامپ و بحران‌های پی‌درپی

زبان دراز هفته نامه آيينه يزد ...

سلامت در نادانی است؟ 28 آبان 1395 - 14:51

سلامت در نادانی است؟

زبان دراز هفته نامه آيينه يزد ...

خود گفتن و خود خندیدن 21 آبان 1395 - 15:00

خود گفتن و خود خندیدن

زبان دراز هفته نامه آيينه يزد ...

کلید شکسته 14 آبان 1395 - 17:16

کلید شکسته

زبان دراز هفته نامه آيينه يزد ...

پیشنهاد زبان دراز در انتخاب وزیر آموزش‌وپرورش 07 آبان 1395 - 14:26

پیشنهاد زبان دراز در انتخاب وزیر آموزش‌وپرورش

زبان دراز هفته نامه آيينه يزد ...

سلام و ادب عنوان «مدرسه ما و کابینه ما» 30 مهر 1395 - 13:00

سلام و ادب عنوان «مدرسه ما و کابینه ما»

زبان دراز هفته نامه آيينه يزد ...

رییس جمهور چه کاره است؟ 16 مهر 1395 - 13:26

رییس جمهور چه کاره است؟

زبان دراز هفته نامه آيينه يزد ...

حکایت دارا و مرفه بودن معلمان 09 مهر 1395 - 13:45

حکایت دارا و مرفه بودن معلمان

زبان دراز هفته نامه آيينه يزد ...

داستان عزیزخان کارآفرین 02 مهر 1395 - 14:02

داستان عزیزخان کارآفرین

زبان دراز هفته نامه آيينه يزد ...

زبان دراز قصه مي‌گويد!! 26 شهریور 1395 - 14:05

زبان دراز قصه مي‌گويد!!

زبان دراز هفته نامه آيينه يزد ...