سرتیتر خبری
زردآلو
 پیش بینی تولید بیش از 31000 تن زردآلو در استان یزد 09 خرداد 1395 - 19:01

پیش بینی تولید بیش از 31000 تن زردآلو در استان یزد

شهرستان های ابرکوه و خاتم بیش از 27000 تن زردآلوی استان را تولید می کنند ...