زنگ اقتدار ملی عزت اسلامی و ایرانی آباد
طنین زنگ اقتدار ملی در مدارس سما واحد یزد 30 دی 1394

طنین زنگ اقتدار ملی در مدارس سما واحد یزد

...

طنین زنگ اقتدار ملی ، عزت اسلامی ، ایران آباد درمدارس استان یزد 28 دی 1394

طنین زنگ اقتدار ملی ، عزت اسلامی ، ایران آباد درمدارس استان یزد

...

تدبیر دولتمردان جمهوری اسلامی تضمین کننده آینده درخشان کشور است 27 دی 1394
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد:

تدبیر دولتمردان جمهوری اسلامی تضمین کننده آینده درخشان کشور است

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد گفت: تدبیر دولتمردان جمهوری اسلامی ایران تضمین کننده آینده درخشان کشور است. ...