سازمان ملی استاندارد
پژوهشگاه استاندارد "بنیاد حامیان استاندارد را تاسیس" کرد 08 مرداد 1398 - 15:09

پژوهشگاه استاندارد "بنیاد حامیان استاندارد را تاسیس" کرد

...

تحریم‌های ظالمانه در سايه منطق و ديپلماسي لغو شد 27 دی 1394 - 17:14
معاون توسعه مديريت و منابع انساني استاندار يزد:

تحریم‌های ظالمانه در سايه منطق و ديپلماسي لغو شد

...

نقش مدیران صنایع کوچک، باید در استانداردسازی پررنگ‌تر شود 10 مرداد 1394 - 23:42

نقش مدیران صنایع کوچک، باید در استانداردسازی پررنگ‌تر شود

...