سرتیتر خبری
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد
ارمغان خانم ابتکار برای دانش اموختگان رشته محیط زیست در یزد 22 آذر 1394

ارمغان خانم ابتکار برای دانش اموختگان رشته محیط زیست در یزد

سفر دکتر معصومه ابتکار در روز شنبه 94/9/14 دانش آموختگان محیط زیست و سایر رشته های کشاورزی را به آینده کاری امیدوار کرد. ...