سرتیتر خبری
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد
ارمغان خانم ابتکار برای دانش اموختگان رشته محیط زیست در یزد 22 آذر 1394 - 11:57

ارمغان خانم ابتکار برای دانش اموختگان رشته محیط زیست در یزد

سفر دکتر معصومه ابتکار در روز شنبه 94/9/14 دانش آموختگان محیط زیست و سایر رشته های کشاورزی را به آینده کاری امیدوار کرد. ...