سخنگوی ائتلاف اصولگرایان
ليست ائتلاف اصولگرايان استان يزد 17 بهمن منتشر خواهد شد 15 بهمن 1394
در گفتگوی اختصای با یزدفردا اعلام شد"(1)

ليست ائتلاف اصولگرايان استان يزد 17 بهمن منتشر خواهد شد

...