سرتیتر خبری
سد
ادامه ساخت 90 سد وبازنگری بر روی 40 سد دیگر!!! 04 مرداد 1395 - 20:53

ادامه ساخت 90 سد وبازنگری بر روی 40 سد دیگر!!!

کل سدهایی که تا پایان برنامه پنجم به بهره‌برداری رسید 44 سد بوده که براساس وعده مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران شش سد تا پایا ...

استاندار یزد طی نشست رسانه ای :مجری طرح انتقال آب به استان یزد انتخاب شد 19 بهمن 1394 - 21:55

استاندار یزد طی نشست رسانه ای :مجری طرح انتقال آب به استان یزد انتخاب شد

...

رهبران داعش به کجا پناه می برند 03 بهمن 1394 - 21:16

رهبران داعش به کجا پناه می برند

...