سرتیتر خبری
سردار سعید قاسمی
سردار سعید قاسمی که در محل میدان امیر چخماق یزد چه گفت؟متن کامل سخنرانی  16 شهریور 1395

سردار سعید قاسمی که در محل میدان امیر چخماق یزد چه گفت؟متن کامل سخنرانی

بارك‌الله معلومه شما هم مطالبه داريد بارك‌