سرتیتر خبری
سردخانه
تمامی سردخانه های تحت پوشش دامپزشکی در شهرستان میبد مجهز به ترموگراف و تحت کنترل کامل قرار دارند. 20 مرداد 1395 - 16:05
معاون شبکه دامپزشکی شهرستان میبد اعلام کرد:

تمامی سردخانه های تحت پوشش دامپزشکی در شهرستان میبد مجهز به ترموگراف و تحت کنترل کامل قرار دارند.

مهندس منصور منصوری اعلام کرد: تمامی سردخانه ها و واحدهای بسته بندی شهرستان میبد که از سال گذشته ملزم به تهیه و نصب ترموگراف شده بو ...

تجاوز به اجساد دختران در سردخانه بیمارستان 26 خرداد 1395 - 16:21

تجاوز به اجساد دختران در سردخانه بیمارستان

...