سردشت
اسامی  نامزد " تایید صلاحیت شده" حوزه انتخابیه پیرانشهر، سردشت 03 بهمن 1394 - 02:54
استان آذربایجان غربی

اسامی نامزد " تایید صلاحیت شده" حوزه انتخابیه پیرانشهر، سردشت

کاندیداهای "تایید صلاحیت شده ی" انتخابات مجلس شورای اسلامی دوره دهم ...

اسامی  27 نامزد  تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه پیرانشهر، سردشت 02 بهمن 1394 - 13:11
استان آذربایجان غربی

اسامی 27 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه پیرانشهر، سردشت

نتیجه تایید صلاحیت ،ردصلاحیت ، عدم احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس دهم ...