سرمربی پرسپولیس
کالدرون: پارس جم نمی‌گذاشت ما بازی کنیم 31 مرداد 1398

کالدرون: پارس جم نمی‌گذاشت ما بازی کنیم

...